Waarom een doula ?


De steun die een doula geeft verschilt duidelijk in de steun die een partner of andere bekende kan geven. De aanwezigheid van de doula werkt geruststellend voor je partner, waardoor die meer ruimte krijgt om persoonlijke steun te geven. Met een doula erbij kan de zorg van de moeder gedeeld worden. Je partner krijgt de kans om mee te doen met de bevalling op een manier die prettig voelt. Zo kunnen beide partners genieten van het wonder van de geboorte van hun kind. Het is belangrijk te realiseren dat een drukke verlosafdeling, met veel drukke en rennende hulpverleners, en een uitgeputte partner naast het bed, behoort tot de meest eenzame ervaringen die een vrouw kan hebben. Rust, aandacht en ondersteuning zijn en blijven kernbegrippen in een tijd waarin een toenemend complexe technologie soms de overhand dreigt te krijgen.
Wetenschappelijk onderzoek


Wereldwijd is er onderzoek gedaan naar continue begeleiding tijdens de bevalling in vergelijking met de effecten van de gebruikelijke zorg rond de geboorte. In 2011 werden deze wereldwijde onderzoeken ‘evidence- based medicine’ gebundeld.

De conclusie was opmerkelijk. Vrouwen met continue ondersteuning:


  • hadden een opmerkelijk kortere arbeidsduur
  • hadden meer kans op vaginale geboorte
  • hadden minder nood aan pijnstilling
  • waren meer tevreden over de bevalling
  • hadden een baby met hogere apgar-score en een betere gezondheid


Alle gunstige resultaten blijken bij uitstek op te treden als degene die continue ondersteuning verzorgt, geen lid is van de medische staf en ook geen deel uitmaakt van het sociale netwerk van de bevallende vrouw.

Deze uitkomsten suggereren dus een positievere beleving van de bevalling, een vergroting van de draagkracht van de barende vrouw, een kortere baringsduur en een positief effect op de gezondheid van de baby.
Bron :