Kindercoach


 

In essentie helpt kindercoaching kinderen om beter om te gaan met de uitdagingen die ze tegenkomen en ondersteunt het hen bij het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn voor een gezonde en gelukkige levenshouding.

 

Als kindercoach bied ik ondersteuning aan je kind dat te maken heeft met emotionele, sociale, of andere uitdagingen. Er zijn verschillende redenen waarom mijn kindercoaching waardevol kan zijn;

 

  • Emotionele ondersteuning: je kind kan worstelen met emoties zoals angst, verdriet, of boosheid. Als kindercoach help ik je kind deze emoties te begrijpen en te reguleren.

Je kind kan baat hebben bij extra emotionele ondersteuning buiten hun thuissituatie.

 

  • Zelfvertrouwen opbouwen: als Kindercoach werk ik aan het versterken van het zelfbeeld en zelfvertrouwen van je kind, wat essentieel is voor je kind zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.

 

  • Sociale vaardigheden verbeteren: je kind kan moeite hebben met sociale interacties, zoals het maken van vrienden of het oplossen van conflicten. Als kindercoach help ik je kind met het ontwikkelen van deze vaardigheden, vaardigheden die je kind ten goede komen in zijn/haar interacties met leeftijdsgenoten en volwassenen.

 

  • Omgaan met veranderingen: je kind kan steun nodig hebben bij grote veranderingen in hun leven, zoals een scheiding, verhuizing, of verlies van een familielid.

 

 

  • School gerelateerde problemen: als kindercoach kan ik ook helpen bij leerproblemen, concentratieproblemen of faalangst. Ook als je kind worstelt met schoolwerk of motivatie, kan ik als kindercoach helpen om betere leerstrategieën te ontwikkelen en een positieve houding ten opzichte van leren te bevorderen.

 

  • Probleemoplossende Vaardigheden: als kindercoach help ik je kind bij het ontwikkelen van vaardigheden om problemen zelfstandig op te lossen. Dit bevordert de veerkracht van je kind en zijn/haar vermogen om met uitdagingen om te gaan.

 

  • Persoonlijke groei en ontwikkeling: door middel van kindercoaching kan je kind zijn/haar talenten en interesses ontdekken en ontwikkelen, wat bijdraagt aan de algehele groei en welzijn van je kind.

 

  • Ouderbegeleiding: ik kan je ook als ouder(s) ondersteunen bij het begrijpen en aanpakken van de uitdagingen waarmee je kind te maken kan hebben, wat de algehele dynamiek en communicatie binnen jullie gezin kan verbeteren.

 

 

 

Kortom mijn coaching is een vorm van persoonlijke ondersteuning van je kind.

Mijn beginpunt is om een veilige en ondersteunende omgeving te bieden voor je kind.

 

Ik heb hier een holistische kijk op – m.a.w. kijk ik naar het geheel:

het fysieke, mentale, emotionele en energetische aspect van je kind.

Gedrag is altijd logisch en als je kind zich terug goed in zijn/haar vel voelt heeft iedereen rondom je kind hier voordeel aan.

 

Mijn begeleidingsvormen en –methodieken zijn o.a. :

 

yoga, ontspanningstechnieken, creatieve werkvormen, massage, reiki, …

Samen met je kind kijk ik naar de innerlijke wereld van je kind.

Naast visualisaties en meditaties worden er ook energie- en grondingsoefeningen toegepast.

Hierbij geef ik je kind handvaten om zijn/haar gevoelens te leren (her)kennen en deze te uiten.

Dit alles is uiteraard afgestemd op de leeftijd van je kind, ieder kind is uniek en heeft een andere zorgvraag en daarmee ook een andere werkvorm nodig.

Als coach stem ik dus mijn behandeling steeds af op je kind.

Door mijn benadering die is afgestemd op je kind bied ik een gepersonaliseerde aanpak.

Ik richt me dus op de unieke behoeften en uitdagingen van je kind, wat leidt tot een effectievere begeleiding.

 

Verder kan je het ook inzetten voor;

meer uiten van je gevoel, meer (zelf)vertrouwen, meer zelfliefde, meer concentratie meer energie of om meer tot rust komen, voor meer weerbaarheid, …

Eveneens ook voor andere uitdagingen zoals bij slaapproblemen, moeilijke eters, emoties die moeilijk liggen, moeilijkheden op school, overgangsfases zoals bv; van lagere school naar middelbaar, bij (hoog)gevoeligheid, snel prikkelbaar, bij studieproblemen, pestgedrag, aansluiting vinden in een groep, aanvaarding van eigenheid en eigen lichaam, …

 

Voel je samen welkom.


🍀


Tarieven:

Intake gesprek met ouder(s) zonder je kind: +/- 1,5u : €75

Sessie met je kind  – €55 ( sessie van 1u )